Wettelijke controle

Wat is een wettelijke controle?

Een wettelijke controle, ook wel de verplichte accountantscontrole, is een controle van de financiële situatie van een onderneming, verplicht gesteld bij de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De meest bekende wettelijke controle is de controle van de jaarrekening. U bent wettelijk controleplichtig wanneer uw onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 gestelde criteria:

  • omzet van meer dan 12 miljoen euro,
  • balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro,
  • 50 of meer dan 50 medewerkers in dienst.

Van Duyn Van der Geer accountants en adviseurs zien de controle niet als een formaliteit, maar als een kans om samen met u vooruit te kijken.

Wij vertellen u graag meer over de wettelijke controle
Neem contact met ons op

Wettelijke controle uitvoeren?

Als u ervoor kiest om samen te werken met Van Duyn Van der Geer dan zal één van onze medewerkers, een Register Accountant, uw vaste sparringpartner worden. Een wettelijke controle moet worden uitgevoerd door een Register Accountant die in het bezit is van een door de Autoriteit Financiële Markten afgegeven vergunning. Om in het bezit te komen van zo’n vergunning worden eisen gesteld aan onder meer het kwaliteitsniveau van het accountantskantoor. De ra accountant zorgt ervoor dat uw wettelijke controle goed wordt uitgevoerd. Dat u aantoonbaar voldoet aan de controleplicht. Maar zij gaan verder, vanwege de passie voor het vak en het plezier om mee te bouwen aan de toekomst. Onze enthousiaste medewerkers gaan op creatieve en kritische wijze te werk. Zij stellen u vragen waar u niet eerder aan heeft gedacht, maar waardoor u juist tot nieuwe waardevolle inzichten komt. Toekomstgericht, vooruit.

Maak kennis met onze accountants
Maak vrijblijvend een afspraak

Waarom kiest u voor ons?

U kiest voor een actief en betrokken partner, dat zijn wij al ruim 25 jaar. Onze ambitie is om te werken met ondernemende mensen, die met inzicht en grote persoonlijke inzet werken aan succes. Echte ondernemers, die resultaat en kwaliteit als speerpunten zien, en tegelijk behoefte hebben aan financiële dienstverlening op basis van een persoonlijke band.

Wij vinden dat ondernemen verder gaat dan het opstellen van de jaarrekening of het uitvoeren van een wettelijke of vrijwillige controle. Onze accountants en adviseurs kijken mee als u voor belangrijke beslissingen staat, bijvoorbeeld als u wilt investeren of als u uw rendement wilt opvoeren. Wanneer u uw opvolging wilt regelen of wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. Of wanneer u uw bank wilt overtuigen. Afhankelijk van uw situatie zorgen wij ervoor dat u met de juiste sparringpartner aan tafel zit.