Stichting Administratiekantoor opzetten

Stichting Administratiekantoor opzetten?

Wanneer een vennootschap één bestuurder kent en deze komt te overlijden dan is de vennootschap stuurloos. De erfgenamen dienen een nieuwe bestuurder te benoemen.
De praktijk leert dat dit op dat moment niet de hoogste prioriteit heeft bij de erfgenamen, wat vervelende gevolgen kan hebben. Denk onder meer aan het tijdig betalen van rekeningen, salarissen en belastingaanslagen. Om de eerste zorg weg te nemen is het zinvol een persoon te benoemen in geval van ontstentenis van de bestuurder en de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dit besluit te deponeren bij de notaris. Bij overlijden kan de notaris de nieuwe bestuurder inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De erfgenamen kunnen vervolgens op het door hun gewenste moment een nieuwe bestuurder benoemen. Overigens kennen de statuten van een B.V. de verplichting een regeling te treffen waarin wordt voorzien in geval van ontstentenis. Wellicht voor u een complex verhaal, maar voor ons niet. De Fiscale adviseurs bij Van Duyn Van der Geer nemen u het werk én de zorgen uit handen. Zij vertellen u graag meer over de voordelen van oprichting Stichting Administratiekantoor.

Wij vertellen u graag meer over het opzetten van Stichting Administratiekantoor
Neem nu contact met ons op

Wat is Stichting Administratiekantoor (STAK)?

Bij een oprichting van een STAK worden de aandelen van de onderliggende vennootschap gecertificeerd. Dit betekent dat het winstrecht van een aandeel en het stemrecht uit elkaar getrokken worden. De certificaathouder verkrijgt het winstrecht. De aandelen, die gehouden worden door de STAK, behouden het stemrecht. Het stichtingsbestuur heeft derhalve de zeggenschap over de onderliggende vennootschap.

Maak kennis te maken met onze Fiscale adviseurs
Maak vrijblijvend een afspraak

Stichting Administratiekantoor voordelen

Een STAK kan de continuïteit van de onderneming beschermen. Bij overlijden van de ondernemer zijn de erfgenamen gerechtigd tot de aandelen. Wanneer zij financieel gewin boven de onderneming stellen loopt de continuïteit van de onderneming mogelijk gevaar. Een STAK kan dit voorkomen aangezien het bestuur van de STAK ondermeer over het dividendbeleid gaat. Belangrijk is derhalve de invulling van een opvolgend bestuur:

  • Bij de oprichting wordt de ondernemer zelf benoemd.
  • Veelal wordt de partner tot opvolgend bestuurder benoemd tezamen met iemand uit de onderneming die gezamenlijk een derde kunnen benoemen.
  • Deze derde kan ook al door de directeur-grootaandeelhouder benoemd worden. Financieel inzicht en branchekennis is gewenst.