Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers hebben de mogelijkheid om het betalen van verschuldigde belastingen uit te stellen. Dit kan door middel van een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen wegens Corona. Dit wordt verleend voor een periode van 3 maanden. Na afloop van die 3 maanden kan onder voorwaarden om verlenging worden verzocht. De einddatum van de verlenging is vooralsnog 30 juni 2021.

Indien om verlenging is verzocht en dit is verleend, dan dient men vanaf 1 juli 2021 weer belastingen te gaan betalen die verschuldigd worden. Het bedrag aan eerder uitgestelde belastingen wordt echter doorgeschoven tot 1 oktober 2021 en dient vanaf dat moment afgelost te gaan worden in maximaal 36 maandelijkse termijnen.

Let wel, indien slechts gebruik is gemaakt van het Corona-uitstel voor 3 maanden, dan wordt in beginsel de belasting die in deze periode niet is afgedragen onder de 36-maands aflossingsperiode gebracht. Echter, indien belastingschulden die na afloop van de uitstelperiode van 3 maanden verschuldigd zijn geworden niet (tijdig) zijn betaald, dan komt u geheel niet in aanmerking voor de aflossingsregeling. Bij gevolg dienen deze openstaande bedragen op korte termijn alsnog betaald te worden, eventueel verhoogd met boete.

Weet u niet zeker of alle eerder verschuldigde belastingen (tijdig) zijn betaald en heeft u nog geen verlenging aangevraagd, dan is het verstandig om dit vóór 30 juni aanstaande alsnog te doen. Afhankelijk van de hoogte van de openstaande belastingen dient mogelijk een liquiditeitsprognose en een derde-verklaring overlegd te worden. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

NOW 3.3

De tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers voor bedrijven met omzetverlies zal ook voor de periode april, mei en juni 2021 van toepassing zijn. Gedurende deze periode moet het omzetverlies – net als in de vorige versies – minstens 20% bedragen om in aanmerking te komen. De compensatie van de loonkosten bedraagt 85%, net als in de vorige tranche. De eerder aangekondigde versoberingen blijven dus uit.

Om het voorschot op de tegemoetkoming te bepalen wordt uitgegaan van de hoogte van de loonsom over juni 2020. Deze loonsom wordt verhoogd met 40% werkgeverslasten. Dit bedrag, vermenigvuldigd met het percentage omzetdaling, en dat maal 85% is de hoogte van de tegemoetkoming. Hiervan wordt weer 80% als voorschot uitbetaald.

Het percentage omzetverlies wordt berekend door de geschatte omzet in een driemaands-periode beginnend per april, mei of juni 2021 af te zetten tegen 1/4e van de omzet over heel 2019. Indien gebruik is gemaakt van de NOW over de voorgaande periode, dan moet de omzetdaling worden berekend over een aansluitende periode. Bijvoorbeeld: voor NOW 3.2 werd de omzetdaling berekend over februari, maart en april, dan moet voor NOW 3.3 de omzetdaling worden berekend over mei tot en met juli. Indien NOW 3.2 niet is aangevraagd, dan is de ondernemer vrij om de voor hem meest gunstige periode te kiezen.

Beperkte loondaling zonder gevolgen
Werkgevers kunnen hun loonsom gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.3. In deze periode van drie maanden mag de loonsom 10% dalen. De reden van de loonsomdaling is niet van belang; dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris.

Aanvragen NOW 3.3 vanaf heden
Het openstellen van de UWV-portal voor aanvragen NOW 3.3 was gepland voor de periode 17 mei tot en met 13 juni 2021. Gezien de grote behoefte onder werkgevers aan de tegemoetkoming is de periode verruimd en kunnen aanvragen vanaf heden tot en met 30 juni worden ingediend.

TVL Q2 2021: subsidiepercentage naar 100%

Vanaf half mei (exacte datum n.n.b.) kunnen de aanvragen worden ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten tweede kwartaal 2021 (TVL Q2 2021). De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die door Corona veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.
Ondernemers uit nagenoeg alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. De TVL wordt in beginsel toegepast op de SBI-code die is geregistreerd als hoofdactiviteit van uw onderneming en zoals deze is opgenomen in het Handelsregister per 15 maart 2020.

De TVL werd reeds in de vorige periode aanzienlijk uitgebreid. In de huidige periode zal de uitbreiding nog een stapje verdergaan. De uitbreidingen zijn als volgt:

  • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 100% (was 85%) voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
  • Het maximum subsidiebedrag wordt verder verhoogd naar € 550.000 voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en € 600.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
  • Voor Land- en tuinbouwbedrijven komt een extra opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag komt boven op de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000.

Meer informatie?

Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor u en uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Meer informatie?

Meer weten over deze expertise of interesse om in gesprek te gaan? Laat het aan één van onze experts weten of neem contact met ons op.

Adri Ouwehand

Accountant

Antal Veldman

Accountant

Jaap Aartman

Accountant | Partner