Viewing posts from: November 2000

Rijksbegroting 2018

by Manon van der Woude on september 20, 2017
0 comments

Rijksbegroting 2018

Wat betekent de Rijksbegroting 2018 voor u en uw onderneming?

De Rijksbegroting 2018 is gepresenteerd op dinsdag 19 september Prinsjesdag. Misschien heeft u het gevolgd, misschien ook niet. Graag vertellen wij u meer over wat de Rijksbegroting 2018 en TroonredeRijksbegroting 2018 voor u en uw onderneming betekent. Lees ons online magazine met daarin de meest relevante wijzigingen toegelicht.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op 071 409 04 09.

 

Read more

Nu definitief: afschaffing PEB

by Manon van der Woude on maart 13, 2017
0 comments

Nu definitief: afschaffing PEB

De Eerste Kamer heeft deze week de Wet aangenomen waarmee de mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als de Wet in maart nog in de Staatscourant wordt gepubliceerd is de ingangsdatum van de Wet 1 april 2017. De termijn voor het stopzetten van de pensioenopbouw en het eventueel terughalen van een externe polis wordt ook met drie maanden opgeschoven. Deze termijn ligt dan op zijn vroegst op 1 juli 2017.

Voor u van belang:

Pensioenopbouw reeds opgezegd

Bouwde u eind 2016 nog pensioen op? Dan blijft de pensioenopbouw tot ingangsdatum van de Wet doorlopen. Wij hebben in de notulen, die wij u in december hebben verstuurd, ‘stopzetten van de opbouw in eigen beheer’ een opschortende voorwaarde opgenomen dat indien de wetgeving niet met terugwerkende kracht zou ingaan, deze latere datum als stopzettingsmoment heeft te gelden.

Omzetting oudedagsverplichting en afkoop

Omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) en afkoop van de pensioenvoorziening is op zijn vroegst mogelijk op de ingangsdatum van de Wet. Voor de keuze van afkoop en de toepassing van de korting in 2017 is door de latere inwerkingtreding maximaal negen maanden de tijd.

 • Heeft u uw keuze reeds aan ons doorgegeven met betrekking tot afkoop dan wel de omzetting in een oudedagsverplichting? Dan nemen wij binnenkort contact met u op voor de nodige vervolgstappen.
 • Indien u nog een besluit moet nemen wat er met uw opgebouwde pensioen moet gebeuren (afkoop, omzetting in een oudedagsverplichting of laten staan) en u wilt dit besluit in 2017 nemen, neemt u dan contact met ons op. Een zorgvuldige afweging/advisering over de keuze mogelijkheden is van belang.

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze collega mr. Eline Mijnhardt via emijnhardt@vdvdg.nl of 071 409 04 09, of u neemt contact op met uw vaste contactpersoon bij VDVDG.

Read more

Eindejaarstips 2016

by Manon van der Woude on december 16, 2016
0 comments

Eindejaarstips 2016

Het einde van het jaar is in zicht. Hoogste tijd om de balans op te maken en om u voor te bereiden op 2017. Daarom zetten wij de meest relevante
eindejaarstips (bron: SRA) voor u op een rij. Wij wijzen u alvast op een aantal belangrijke veranderingen waarop actie in 2016 of in 2017 gewenst is.

 

 • Schenkingsvrijstelling, actie in 2016 nodig of niet?Fijne Feestdagen
 • Aftrek onderhoudskosten monumenten
 • Pensioen in eigen beheer (PEB) wordt afgeschaft
 • Aanpassing Box 3 en eventueel aanpassen Voorlopige Aanslag 2017
 • Aanpassing bijtelling auto vanaf 2017
 • Benutten van de resterende vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR)
 • Voorkom belastingrente en vraag tijdig een (aanvullende) Voorlopige Aanslag aan

Lees alle eindejaarstips 2016

Tip 1 Let op: de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning m.i.v. 2017 weer € 100.000,- maar wellicht is actie in 2016 nodig!

Indien u vóór 2010 al een schenking onder toepassing van de verhoogde vrijstelling heeft gedaan of ontvangen, dan is een aanvullende schenking in 2016 noodzakelijk om in 2017 een beroep te kunnen doen op aanvulling van de schenking tot € 100.000,-. Voor sommigen is het geheel niet meer mogelijk om een beroep te doen op de aanvullende vrijstelling. Bekijk de stappen in het schema om na te gaan of u in aanmerking komt of niet, en lees punten 64 t/m 68 (zie bijlage met alle eindejaarstips).

Tip 2 Pleeg in 2016 en 2017 nog onderhoud aan uw monumentale pand

Vanaf 2018 wordt de aftrek van onderhoudskosten voor monumentenpanden afgeschaft en komt er een sobere subsidieregeling voor terug. Pleeg en betaal daarom in 2016 en in 2017 nog zoveel mogelijk onderhoud aan uw monumentale pand om optimaal gebruik te maken van de fiscale aftrek. Zie punt 6 in de bijlage.

Tip 3 Pensioen in eigen beheer (PEB) wordt afgeschaft

Het zal u niet zijn ontgaan dat uw opbouw van PEB vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Dit heeft ten gevolge dat pensioenen in de opbouwfase vóór 1 april 2017 stopgezet moeten worden. Na het eventuele stopzetten dient u een keuze te maken om het pensioen fiscaal vriendelijk af te kopen, om te zetten, of te bevriezen (zie punten 40 t/m 44 in de bijlage met alle eindejaarstips). Vanzelfsprekend staan we voor u klaar zodat u, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en voorkeuren, de juiste afwegingen kunt maken.

Tip 4 Wijziging Box 3, let op: wijziging Voorlopige Aanslag ook nodig?

Vanaf 1 januari 2017 gelden er progressieve tarieven in Box 3. Vermogen boven € 100.000,- per persoon zal zwaarder belast worden. Zie punt 1 in de bijlage. De tarieven gelden per belastingplichtige. Houdt er rekening mee dat uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 hierdoor aangepast zal moeten worden.

Tip 5 Een auto van de zaak: in 2016 of in 2017 aanschaffen?

De bijtelling wordt in 2017 aangepast. Voor het antwoord op de vraag of u de auto het beste in 2016 of in 2017 kunt aanschaffen leest u punten 58 t/m 61 (zie bijlage met alle eindejaarstips).

Tip 6 Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (WKR) voor 2016

Heeft u uw resterende vrije ruimte al berekend of laten berekenen? Nu is het moment (zie ook punten 53 en 54 in de bijlage met alle eindejaarstips). De huidige werkkostenregeling (WKR) biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer maar uit een recent onderzoek blijkt dat een groot deel van het werkkostenbudget onbenut blijft en niet optimaal wordt geprofiteerd van een besparing op de loonkosten. Het is daarom raadzaam om nu al te inventariseren hoeveel vrije ruimte de werkgever over heeft om wellicht nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekking aan de werknemers toe te kennen. Daarnaast is de werkgever verplicht om de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen en de vrije ruimte te administreren.

Tip 7 Voorkom belastingrente en vraag tijdig een (aanvullende) Voorlopige Aanslag aan!

De belastingrente wordt in beginsel vanaf 1 juli volgend op het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft berekend. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente 8% en voor de inkomstenbelasting 4%. Is uw Voorlopige Aanslag te laag, of heeft u geen aanslag terwijl u wel verwacht belasting verschuldigd te zijn, vraag dan tijdig een (nadere) Voorlopige Aanslag aan en voorkom belastingrente. Lees de punten 9 en 46 (zie bijlage met alle eindejaarstips).

Heeft u vragen?

Laat het ons weten! Mail uw vaste contactpersoon of bel ons 071 409 04 09.

 

Wij wensen u een bruisend en ondernemend 2017 toe!

VDVDG Nieuwjaar

Read more

Seminar Vermogensplanning

by Manon van der Woude on september 13, 2016
0 comments

Seminar Vermogensplanning

Heeft u het gevoel dat u te veel belasting betaalt over uw vermogen? Of verwacht u door de kabinetsplannen dat u vanaf 2017 aanzienlijk meer belasting over uw vermogen gaat betalen? Goed nieuws, wij zien mogelijkheden om een belastingbesparing op vermogen te realiseren! Tijdens het Seminar Vermogensplanning op donderdag 15 september vertellen wij er meer over.

Besparing op vermogen realiseren, dat wilt u toch ook

In het programma is er onder andere aandacht voor de onderwerpen:

Boxhoppen 

 • De jaarlijkse forfaitaire heffing over het vermogen in box 3 wordt als bezwaarlijk ervaren zeker nu werkelijke rendementen (met name op spaargelden) erg laag zijn.
 • Door overheveling van vermogen naar box 2 kan de belastingheffing worden gereduceerd.

De vrijgestelde beleggingsinstelling / VBI 

 • Beleggingsfonds
 • Geen vennootschapsbelasting verschuldigd
 • Geen publicatieplicht jaarrekening KvK

Het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)

Wat is een OFGR?

 • Een fonds met twee of meer personen
 • Snel, eenvoudig en met beperkte kosten op te richten
 • Oprichting middels een (onderhandse) overeenkomst
 • Allerlei soorten vermogensbestanddelen mogen worden opgenomen (beleggingen, liquiditeiten)

Waarom een OFGR?

 • Anonimisering van vermogen
 • Geen deponering jaarrekening
 • Belastingheffing zoals BV (over daadwerkelijke rendementen in plaats van over forfaitaire rendementen)

Praktische informatie over het seminar

Wij nodigen u uit op donderdag 15 september vanaf 16.30 uur:

16.30 uur Ontvangst
16.45 uur Start programma

 • Welkom en korte introductie over het voorstel wijziging box 3
 • Open fonds voor gemene rekening (ofgr) - door Lynn Pennings
 • Vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) - door Ton Koelewijn

18.00 uur - 18.30 uur Afsluitende borrel

Locatie

Museum de Zwarte TulpMuseum de Zwarte Tulp
Heereweg 219, Lisse
http://www.museumdezwartetulp.nl

 

Aanmelden kan nog!

Om aan te melden of met andere vragen over deze bijeenkomst, neemt u contact op met Manon van der Woude, mvanderwoude@vdvdg.nl | 071 409 04 09.

Read more