Viewing posts from: November 2000

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

by Manon van der Woude on december 16, 2020
0 comments

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen om bedrijven aan te moedigen te investeren. Hiervoor wordt de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geïntroduceerd.

 

Door middel van de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag kan over het meerdere 1,8% worden verrekend. De verrekening met de loonheffing betekent dat ook verliesgevende bedrijven er een voordeel van hebben. Nadeel is dat bedrijven die geen of weinig personeel hebben, wellicht niet het gehele voordeel kunnen verzilveren.
Oorspronkelijk waren de percentages 3% resp. 2,44%, maar met de percentages van 3,9% respectievelijk 1,8% komt de BIK nog meer ten goede aan investeringen in het mkb.

De investeringen die in aanmerking komen voor de BIK zijn dezelfde als die kwalificeren voor de gebruikelijke investeringsaftrek (KIA). Er is dus een samenloop. De BIK kan ook samenvallen met de zogeheten Milieu-investeringsaftrek of Energie-investeringsaftrek. Voor investeringen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Investeringen die in het buitenland worden aangewend komen niet in aanmerking.

De BIK geldt voor investeringen die zijn aangegaan vanaf 1 oktober 2020 en zal gelden tot en met 2022. De BIK moet via e-herkenning bij RVO worden aangevraagd. Uw adviseur kan hierbij behulpzaam zijn.

Let op
Gecontroleerd wordt of de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020, eerdere investeringen kwalificeren uitdrukkelijk niet!

 

MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen over de BIK? Bel onze fiscalist Karin van der Hoeven of mail voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Read more

Drie onderbelichte vrijstellingen bij schenkingen

by Dune Pebbler Admin on november 30, 2020
0 comments

Welk deel van uw vermogen kunt u jaarlijks op een fiscaalvrije manier schenken? Hoe werkt dat als u een familiebedrijf heeft? En welke mogelijkheden zijn er als uw vermogen vooral in vastgoed of andere middelen zit Wie geld heeft om te schenken, zoekt altijd naar de meest fiscaalvriendelijke manier om vermogen over te hevelen naar de kinderen. De gangbare tarieven (die elk jaar worden geïndexeerd) en de belangrijkste voorwaarden zijn algemeen bekend. Maar op het gebied van fiscaalvrije schenkingen bestaan nog enkele interessante mogelijkheden waarbij veel mensen niet stilstaan. Met het einde van dit jaar in zicht breng ik in dit blog graag drie belangrijke vrijstellingen onder uw aandacht.

1. De ‘jubelton’

Sinds 2017 is het mogelijk om €100.000 belastingvrij te schenken; eenmalig per kind (of andere begunstigde) tussen de 18 en 40 jaar oud. Deze zogeheten ‘jubelton’ wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor het kalenderjaar 2020 inmiddels opgelopen tot bijna 104.000 euro. Een wijdverbreid misverstand over deze jubelton is dat uw kind het volledige bedrag zou moeten besteden aan een woning. Van oudsher staat in de wet dat u één keer in het leven van uw kind een grote, belastingvrije én vrij te besteden schenking kunt doen. Die vrijstelling ging om 26.000 euro. Toen de jubelton in het leven werd geroepen, is besloten die vrij te besteden 26.000 euro in stand houden. Uw kind kan dat deel van die jubelton dus ook aanwenden voor, bijvoorbeeld, een bruiloft, wereldreis of iets heel anders. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust.

2. Belastingvrije schenking van het familiebedrijf

Wie een bedrijf erft of geschonken krijgt, moet daar belasting over betalen. Maar waar haalt uw kind, of andere opvolger, dat geld vandaan zonder een deel van het bedrijf te moeten verkopen? Om het bedrijf bij leven (deels) te schenken en daarbij intact te houden, kunt u een beroep doen op een vrijstelling tot 1,1 miljoen euro per bedrijf; deze regeling is dus vooral gericht op het mkb. Een dergelijke vrijstelling zien we ook in de erfbelasting. Daarom is mijn advies voor wie niet bij leven een deel van het bedrijf schenkt, regel de bedrijfsopvolging op de juiste wijze in uw testament, zodat u die vrijstelling in de erfbelasting niet misloopt. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard wel dat het bedrijf wordt voortgezet.

3. Fiscaalvriendelijk schenken op papier

Wilt u een deel van uw vermogen schenken, maar kunt u niet bij het geld? Bijvoorbeeld omdat u in vastgoed heeft geïnvesteerd? Dan kunt u fiscaalvriendelijk schenken op papier. Dit moet wel via een notaris. Houd daarom rekening met de tijd die dit traject in beslag neemt, zeker als u dit jaar nog gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Het grote voordeel van schenken op papier is dat u een aanzienlijk deel van uw vermogen hoogstwaarschijnlijk voor de helft minder (10% in plaats van 20%) kunt laten belasten dan wanneer u niet van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Wat kunt u missen? Als u overweegt om geld te schenken, wilt u natuurlijk wel weten wat u kunt missen. Daarom is het belangrijk eerst voor uzelf een financiële planning te maken. Vanuit die onderbouwing kunt u goed inschatten welke mogelijkheden geschikt zijn om een deel van uw vermogen te schenken. En als u in de gelegenheid bent een schenking te doen, om te beginnen de vrijgestelde 5.500 euro per kalenderjaar per kind, zou ik dat zeker niet laten. Dat geld is tenslotte allemaal belastingvrij, en ook nog eens geschonken met de bekende warme hand. Drs. Karin van der Hoeven RB Belastingadviseur

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk te schenken? Bel of mail mij voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Read more

Thuiswerken met Bas van Gorp

by Manon van der Woude on oktober 15, 2020
0 comments

Thuiswerken met Bas van Gorp

Na de persconferenties op 28 september en 13 oktober 2020 werd duidelijk dat er weer afgeschaald moest worden op de kantoren, zo ook bij VDVDG. Het coronavirus is niet weggeweest. Net zoals ook de vragen rondom de crisismaatregelen voor ondernemers niet zijn weggeweest. Bas kon een jaar geleden niet bevroeden dat hij benoemd zou worden tot aanspreekpunt Coronamaatregelen. Hoe ervaart hij die rol en wat kan hij daarin betekenen?

 

bas

Bas, ben jij ook weer thuis aan het werk?
Ja, ik werk nu om en om met collega Rob op kantoor en de andere helft van de tijd thuis. Zodoende is er in ieder geval altijd iemand van de fiscale afdeling op kantoor aanwezig om bijvoorbeeld correspondentie met de belastingdienst de deur uit te krijgen.

Hoe ervaar je het thuiswerken? Zitten er ook pluspunten aan?
Tijdens de eerste Corona-golf vond ik thuiswerken niet prettig. Dit kwam met name doordat de kinderen (6 en 9 jaar) toen niet naar school gingen wat weer afleiding tot gevolg had. Nu gaan zij naar school en bevalt thuiswerken mij eigenlijk erg goed. Met een laptop en telefoon kun je in principe normaal doorwerken. Alleen het overleg met collega’s is live praktischer dan telefonisch. Videobellen is wel een alternatief.

Hoe was- en is het om in een kort tijdsbestek grip te krijgen op (steeds veranderende) crisismaatregelen?
Ik vond, en vind, het leuk om me erin te verdiepen, misschien juist wel omdat het heel ver van mijn normale dagelijkse praktijk afstaat. In maart/april kwam er veel nieuwe wetgeving op ons af. Door de enorme tijdsdruk waaronder dit tot stand kwam, zaten daar veel losse eindjes aan. Dit leidde continu tot aanpassingen en maakt het wel lastig om klanten goed te adviseren. Wat je vandaag toezegt, kan morgen alweer aangepast zijn. Gelukkig is hier bij klanten over het algemeen wel begrip voor en ook de instanties waar we veel mee te maken hebben (belastingdienst, UWV en RVO) proberen de regels waar mogelijk zo soepel mogelijk toe te passen.

Wat voor crisismaatregelen zijn nu actueel en voor wie zijn ze?
De crisismaatregelen staan in principe voor iedere ondernemer open. De maatregelen die in maart/april werden afgekondigd lopen nu op hun eind en kunnen veelal verlengd worden. Denk bijvoorbeeld aan uitstel van betaling van belasting. NOW is nu aan de derde ronde toe. Waar de laatste maanden de interesse in de Corona-maatregelen begon af te nemen, is het nu weer volop onder de aandacht van ondernemers. Dit komt uiteraard doordat het virus opnieuw oplaait wat de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Hoe bedien jij samen met je team de relaties van VDVDG terwijl zowel relaties als je collega’s veelal op afstand zitten?
Besprekingen met klanten bij ons op kantoor dan wel bij de klant, proberen we tot een minimum te beperken. Dit wordt nu ondervangen door meer telefonisch contact of door middel van videobellen, wat natuurlijk een enorme vlucht heeft genomen. Je merkt dat klanten het erg op prijs stellen om rechtstreeks contact te houden, zeker omdat er bij hen ook veel onduidelijkheid is over hoe de crisismaatregelen precies werken en waar ze eventueel aanspraak op kunnen maken.

Read more

Rijksbegroting 2021

by Manon van der Woude on september 16, 2020
0 comments

Rijksbegroting 2021

Het nieuwe parlementaire jaar is dinsdag 15 september van start gegaan met de Rijksbegroting 2021. Wat betekent dit voor u én voor uw onderneming? Omdat de Rijksbegroting vaak veel en ook complexe informatie bevat hebben wij ook dit jaar weer de meest relevante informatie op een rijtje gezet.

De Rijksbegroting 2021 in hoofdlijnen

U bekijkt hier de Rijksbegroting 2021 met daarin speciale aandacht voor:

 • Belangrijke veranderingen in de overdrachtsbelasting
 • Aanpassingen in de inkomstenbelasting, speciale aandacht voor Box 3
 • Met name tarifering in de vennootschapsbelasting wordt aangepast en verliesverrekening gaat wijzigen
 • Corona-gerelateerde maatregelen worden ingevoerd

koffertje-met-miljoenennota

 

Bent u benieuwd wat de impact is van het Belastingplan 2021 of wilt u anticiperen op de veranderingen? Neemt u dan contact met ons op, bijvoorbeeld met collega Floor Wolters via 071-4090409 of fwolters@vdvdg.nl.  Zij geeft u graag een toelichting.

Read more

Aangifte inkomstenbelasting 2019

by Manon van der Woude on januari 6, 2020
0 comments

Aangifte inkomstenbelasting 2019

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Download de Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2019

VDVDG Checklist aangifte IB 2019

 

Vragen? Bel ons gerust, 071 409 04 09, dan helpen wij u op weg.

Read more

Eindejaartips 2019

by Manon van der Woude on november 25, 2019
0 comments

Eindejaartips 2019

Het einde van het jaar is in zicht. Hoogste tijd om de balans op te maken en om u voor te bereiden op het nieuwe jaar. U wilt toch ook weten welke tips u nog moet opvolgen om fiscaal voordeel te halen? Ons fiscale team deelt met u de SRA eindejaartips 2019 en geeft u graag verdere uitleg over de toepassing van de fiscale maatregelen in uw specifieke situatie.

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Moet u als dga nu al anticiperen op aankomende veranderingen in wet- en regelgeving? Op welke zaken moet u als werkgever zich voorbereiden vóór 1 januari? Wilt u nog een schenking doen aan uw kleinkinderen? Dit en meer vindt u in de Eindejaarstips 2019.Kalender tot einde jaar

In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief. Deze moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Indien dit het geval is, staat dat vermeld bij de tip.

De fiscale tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën:

 1. Tips voor alle belastingplichtigen
 2. Tips voor ondernemers
 3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
 4. Tips voor de bv en de dga
 5. Tips voor werkgevers
 6. Tips voor de automobilist
 7. Tips voor de woningeigenaar

Lees alle Eindejaartips 2019

Ontvangt u graag adviesKarin van der Hoeven

Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij VDVDG of vraag naar collega Karin van der Hoeven, kvanderhoeven@vdvdg.nl | 071 409 04 09.

Read more

Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling

by Manon van der Woude on oktober 17, 2019
0 comments

Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling

Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleine ondernemers regeling (KOR) gemoderniseerd door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde BTW-vrijstellingsregeling. De nieuwe KOR geldt ook voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging en BV.

Heeft u vragen over de nieuwe KOR?

Voor een uitgebreide toelichting leest u hier verder. Uiteraard kunnen wij u ook op weg helpen.

U neemt contact op met één van onze fiscale collega's via 071 409 04 09.

Read more

Regie op verzuim

by Manon van der Woude on juli 12, 2019
0 comments

Regie op verzuim

Verzuimkwesties komen (helaas) met grote regelmaat voor en leveren werkgevers vaak zorgen en problemen op. Op dit punt kan Van Duyn Van der Geer in de persoon van onze bedrijfsjurist mr. Ingeborg de Vries, u als werkgever goed ondersteunen. Ingeborg heeft de specialistische opleiding Regie op Verzuim (ROV) afgerond. Hierdoor kan zij (nog beter) adviseren over de do’s en don’ts bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid 

De wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld en constant in beweging, en de (financiële) gevolgen kunnen voor werkgevers groot en langdurig zijn. Daarom is het belangrijk om in een verzuim traject de juiste stappen op het juiste tijdstip te zetten, het verzuimbeleid goed in te richten, en concreet te laten zien welke kosten in dat verband voor rekening van de werkgever komen.

Meer informatie

Zijn er vragen over ziekte of arbeidsongeschiktheid? Is het verzuim in de onderneming nog niet in kaart gebracht? Of wordt het tijd om het verzuimbeleid te herzien? Dan kunnen jullie een beroep op ons doen, u vraagt naar Ingeborg de Vries via 070 409 04 09 of idevries@vdvdg.nl.

Read more

Wetsvoorstel invoering UBO-register

by Manon van der Woude on april 12, 2019
0 comments

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register, “ultimate beneficial owner”) is op 4 april ingediend bij de Tweede Kamer en dient vanaf januari 2020 in Nederland in werking te treden. De invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en heeft als doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

1. UBO

De UBO is een natuurlijk persoon die uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit die is ingeschreven in het Handelsregister. Dit wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Het betreft dan (in)direct eigenaren met een zeggenschap van ten minste 25% door middel van het houden van aandelen (inclusief toonderaandelen en certificaten van aandelen), stemrechten of ander eigendomsbelang/feitelijke zeggenschap in een NV of BV, een SE, SCE of Europees economisch samenwerkingsverband, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, maatschap, de CV, de VOF en de rederij.

Indien niet achterhaald kan worden wie als UBO kwalificeert, dan zullen in principe de bestuurders van de entiteit als UBO in het register worden opgenomen.
Uitzonderingen op verplichte registratie gelden slechts voor beursvennootschappen en hun 100% dochtermaatschappijen, kerkgenootschappen, eenmanszaken, VVE’s, publiekrechtelijke rechtspersonen en enkele historische rechtspersonen.

Ook UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Voor UBO’s van trusts en vergelijkbare rechtsfiguren zal later een vergelijkbare registratieplicht volgen. Als UBO geldt hier onder andere de oprichter, trustee, protector en de begunstigden. Deze rechtsfiguren zijn echter zelden in Nederland gevestigd. Uitzondering hierop is het Nederlandse ‘fonds voor gemene rekening’ dat ook hieronder gaat vallen.

2. Openbare informatie

Een deel van de informatie van de UBO wordt openbaar, dit betreft:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat;
 • Aard en omvang van belang in de entiteit (het percentage belang wordt slechts in bandbreedtes vermeld van 25-50%, 50-75% en 75-100%).

Het register kan slechts op naam van de onderneming doorzocht worden, dus niet op naam van de UBO zelf. Om het UBO-register te kunnen doorzoeken dien je je eerst te registreren en te identificeren. Gegevens kunnen slechts tegen betaling worden opgevraagd. Gegevens die niet openbaar worden gemaakt zijn onder andere BSN, woonadres en kopie van een identiteitsbewijs.

3. Privacy waarborgen

Ondanks de vele kritiek op de schending van privacy kan er slechts in een beperkt aantal situaties verzocht worden om de UBO-informatie af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een onevenredig risico op ontvoering, chantage, afpersing, geweld etc., minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

4. Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Tweede Kamer en zal bij goedkeuring door zowel Tweede als Eerste Kamer worden ingevoerd in januari 2020. De verplichting om een UBO-register in te voeren geldt voor alle EU-lidstaten en is door veel lidstaten reeds ingevoerd.

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze documentatie? Neem dan gerust contact met ons op. U vraagt naar Bas van Gorp, fiscalist, hij helpt u verder.
bvangorp@vdvdg.nl | 071 409 04 09

Read more

belastingaangifte van cryptocurrencies

by Manon van der Woude on januari 24, 2019
0 comments

belastingaangifte van cryptocurrencies

Weet u wat u straks moet afdragen aan de Belastingdienst? U hebt meegedaan met de ‘hype’ en bent in cryptocurrencies gaan beleggen. Dat maakt de aangifte inkomstenbelasting over 2018 een grotere uitdaging. Het verschil tussen de ene en de andere koers kan zomaar in de procenten lopen.

Het leek een grote kans maar blijkt een nog grotere uitdaging

Hoe werkt het nu echt met cryptocurrencies? En dan bedoelen we specifiek met betrekking tot de fiscale aangifte inkomstenbelasting. Omdat u bij de aangifte uw activiteiten op dit vlak zeker niet mag vergeten.

Heeft u meegedaan met de 'hype' om in cryptocurrencies te gaan beleggen?

Deze nieuwe manier om snel geld te verdienen - en mogelijk ook snel te verliezen - is in 2017 door het grotere publiek omarmd. Alhoewel, een ruwe schatting wijst uit dat ongeveer 1% van de bevolking zich hiermee bezighoudt. Dat is niet zoveel. Ook het totale vermogen dat met de crypto-markt is gemoeid, valt eigenlijk nog wel mee. Het gros van de deelnemers komt uit Azië, zijn jong en leggen een klein bedrag in. Wij Nederlanders lopen niet voorop in deze ontwikkelingen, maar we doen wel mee.

Als Nederlandse belastingbetaler omgaan met crypto's

De Nederlandse belastingbetaler heeft ook te maken met de cryptocurrencies. De waarde van uw cryptocurrencies dient u in de regel weer te geven in box 3, waar belastingheffing plaatsvindt over bestanddelen die niet in Box 1 of in Box 2 kunnen worden belast. En waar het niet uitmaakt of er nu winst of verlies gemaakt is op de belegging. Er zal moeten worden afgerekend over de waarde op de zogenaamde waarde-peildatum.

De aangifte kent 3 grote uitdagingen, deze heeft collega Rob Thijssen voor u beschreven in dit artikel. U kunt het gemakkelijk downloaden. Uiteraard kunt u met vragen ook direct terecht contact opnemen via 071 409 04 09 en rthijssen@vdvdg.nl.

Read more