Samenstellingsverklaring

Waarom een samenstellingsverklaring?

De meest voorkomende verklaring van een accountant is de samenstellingsverklaring. Ondernemers doen voor het samenstellen van de jaarrekening vaak een beroep op de deskundigheid van de accountant, met name wat betreft de verslaggeving. Dit is niet verplicht. Maar waarom dan toch de hulp van de accountant inschakelen? Omdat u bij het opmaken van de jaarrekening aan verschillende eisen moet voldoen. Dit is afhankelijk van de manier waarop uw onderneming wordt gedreven. De eisen worden ook scherper naarmate de onderneming groter wordt. En omdat u verantwoording moet afleggen over uw bedrijfsvoering wilt u zekerheid dat het goed gebeurt. Van Duyn Van der Geer accountants en adviseurs geven u zekerheid, en helpen u bij de verslaggeving.

Wij vertellen u graag meer over de samenstellingsverklaring
Neem contact met ons op

Wat is de toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring?

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die kan worden afgegeven door een accountant wanneer u ervoor kiest om de jaarrekening, of een andere financiële verantwoording, door een accountant te laten samenstellen. Met het samenstellen van een jaarrekening wordt bedoeld het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële informatie tot een financieel overzicht. Uw accountant zal dan een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening of de financiële verantwoording toevoegen. Zo weet de gebruiker (bijvoorbeeld de Belastingdienst) van de jaarrekening dat er een accountant of administratiekantoor betrokken is geweest bij het opstellen van de jaarrekening. De gebruiker mag dan ook verwachten dat de jaarrekening zorgvuldig is opgesteld en voldoet aan de van toepassing zijnde verslaggevingsstandaarden.

U bent zelf wel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan het overzicht ten grondslag liggende gegevens. De aard van de opdracht brengt met zich mee dat, anders dan bij de accountantscontrole en de beoordelingsopdracht, met de samenstellingsverklaring geen zekerheid wordt verstrekt omtrent de getrouwheid van het financiële overzicht. De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring van een accountant is echter dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht is gebonden aan zijn gedragscode, en de samenstellingswerkzaamheden moet uitvoeren in overeenstemming met de standaard.

Maak kennis met onze accountants
Maak vrijblijvend een afspraak

Waarom kiest u voor ons?

U kiest voor een actief en betrokken partner, dat zijn wij al ruim 25 jaar. Onze ambitie is om te werken met ondernemende mensen, die met inzicht en grote persoonlijke inzet werken aan succes. Echte ondernemers, die resultaat en kwaliteit als speerpunten zien, en tegelijk behoefte hebben aan financiële dienstverlening op basis van een persoonlijke band.

Wij vinden dat ondernemen verder gaat dan het opstellen van de jaarrekening of het uitvoeren van een wettelijke of vrijwillige controle. Onze accountants en adviseurs kijken mee als u voor belangrijke beslissingen staat, bijvoorbeeld als u wilt investeren of als u uw rendement wilt opvoeren. Wanneer u uw opvolging wilt regelen of wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. Of wanneer u uw bank wilt overtuigen. Afhankelijk van uw situatie zorgen wij ervoor dat u met de juiste sparringpartner aan tafel zit.

Onze experts

Maak vrijblijvend een afspraak