Werkgeverszaken belangrijke acties tot einde jaar

Wij attenderen u graag op aantal zeer belangrijke actiepunten rond uw salarisadministratie. Dit mag u niet missen! Zet het op uw planning tot einde dit jaar. Uiteraard helpen wij u graag verder. Met vragen neemt u contact op met collega Heidi Hamelinck via 071 409 04 09 of hhamelinck@vdvdg.nl.

Juli en augustus 2019Kalender tot einde jaar

 • In kaart brengen tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • Inventariseren van wie binnenkort afscheid wordt genomen
 • Hoogte transitievergoeding berekenen om beslissing te maken om in 2019 óf pas in 2020 afscheid te nemen
 • Wie komt in aanmerking voor subsidie praktijkleren

Meer informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

September 2019

 • Vóór 16 september 17:00 uur indienen aanvraag subsidie praktijkleren
 • Waar nodig artikel met de aanzegging alvast uit de contracten halen
 • Aantal oproepovereenkomsten inventariseren en gemiddelde arbeidsduur per maand bepalen

Oktober 2019

 • Inventariseren werkkostenregeling, welke kosten zijn er t/m het 3e kwartaal 2019 gemaakt, hoeveel ruimte is er nog?
 • eHerkenning regelen voor inlog bij het UWV vóór 1 november 2019

November 2019

 • Roosters van oproepkrachten -waar nodig- aanpassen
 • Oproepsysteem aanpassen
 • Van welke oproepkrachten nemen we afscheid?

December 2019

 • Aanbiedingsbrief oproepkrachten die op 1 januari 2020 langer dan 1 jaar in dienst zijn.