Thuiswerken met Bas van Gorp

Na de persconferenties op 28 september en 13 oktober 2020 werd duidelijk dat er weer afgeschaald moest worden op de kantoren, zo ook bij VDVDG. Het coronavirus is niet weggeweest. Net zoals ook de vragen rondom de crisismaatregelen voor ondernemers niet zijn weggeweest. Bas kon een jaar geleden niet bevroeden dat hij benoemd zou worden tot aanspreekpunt Coronamaatregelen. Hoe ervaart hij die rol en wat kan hij daarin betekenen?

 

bas

Bas, ben jij ook weer thuis aan het werk?
Ja, ik werk nu om en om met collega Rob op kantoor en de andere helft van de tijd thuis. Zodoende is er in ieder geval altijd iemand van de fiscale afdeling op kantoor aanwezig om bijvoorbeeld correspondentie met de belastingdienst de deur uit te krijgen.

Hoe ervaar je het thuiswerken? Zitten er ook pluspunten aan?
Tijdens de eerste Corona-golf vond ik thuiswerken niet prettig. Dit kwam met name doordat de kinderen (6 en 9 jaar) toen niet naar school gingen wat weer afleiding tot gevolg had. Nu gaan zij naar school en bevalt thuiswerken mij eigenlijk erg goed. Met een laptop en telefoon kun je in principe normaal doorwerken. Alleen het overleg met collega’s is live praktischer dan telefonisch. Videobellen is wel een alternatief.

Hoe was- en is het om in een kort tijdsbestek grip te krijgen op (steeds veranderende) crisismaatregelen?
Ik vond, en vind, het leuk om me erin te verdiepen, misschien juist wel omdat het heel ver van mijn normale dagelijkse praktijk afstaat. In maart/april kwam er veel nieuwe wetgeving op ons af. Door de enorme tijdsdruk waaronder dit tot stand kwam, zaten daar veel losse eindjes aan. Dit leidde continu tot aanpassingen en maakt het wel lastig om klanten goed te adviseren. Wat je vandaag toezegt, kan morgen alweer aangepast zijn. Gelukkig is hier bij klanten over het algemeen wel begrip voor en ook de instanties waar we veel mee te maken hebben (belastingdienst, UWV en RVO) proberen de regels waar mogelijk zo soepel mogelijk toe te passen.

Wat voor crisismaatregelen zijn nu actueel en voor wie zijn ze?
De crisismaatregelen staan in principe voor iedere ondernemer open. De maatregelen die in maart/april werden afgekondigd lopen nu op hun eind en kunnen veelal verlengd worden. Denk bijvoorbeeld aan uitstel van betaling van belasting. NOW is nu aan de derde ronde toe. Waar de laatste maanden de interesse in de Corona-maatregelen begon af te nemen, is het nu weer volop onder de aandacht van ondernemers. Dit komt uiteraard doordat het virus opnieuw oplaait wat de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Hoe bedien jij samen met je team de relaties van VDVDG terwijl zowel relaties als je collega’s veelal op afstand zitten?
Besprekingen met klanten bij ons op kantoor dan wel bij de klant, proberen we tot een minimum te beperken. Dit wordt nu ondervangen door meer telefonisch contact of door middel van videobellen, wat natuurlijk een enorme vlucht heeft genomen. Je merkt dat klanten het erg op prijs stellen om rechtstreeks contact te houden, zeker omdat er bij hen ook veel onduidelijkheid is over hoe de crisismaatregelen precies werken en waar ze eventueel aanspraak op kunnen maken.