Regie op verzuim

Verzuimkwesties komen (helaas) met grote regelmaat voor en leveren werkgevers vaak zorgen en problemen op. Op dit punt kan Van Duyn Van der Geer in de persoon van onze bedrijfsjurist mr. Ingeborg de Vries, u als werkgever goed ondersteunen. Ingeborg heeft de specialistische opleiding Regie op Verzuim (ROV) afgerond. Hierdoor kan zij (nog beter) adviseren over de do’s en don’ts bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid 

De wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld en constant in beweging, en de (financiële) gevolgen kunnen voor werkgevers groot en langdurig zijn. Daarom is het belangrijk om in een verzuim traject de juiste stappen op het juiste tijdstip te zetten, het verzuimbeleid goed in te richten, en concreet te laten zien welke kosten in dat verband voor rekening van de werkgever komen.

Meer informatie

Zijn er vragen over ziekte of arbeidsongeschiktheid? Is het verzuim in de onderneming nog niet in kaart gebracht? Of wordt het tijd om het verzuimbeleid te herzien? Dan kunnen jullie een beroep op ons doen, u vraagt naar Ingeborg de Vries via 070 409 04 09 of idevries@vdvdg.nl.