Welk deel van uw vermogen kunt u jaarlijks op een fiscaalvrije manier schenken? Hoe werkt dat als u een familiebedrijf heeft? En welke mogelijkheden zijn er als uw vermogen vooral in vastgoed of andere middelen zit

Wie geld heeft om te schenken, zoekt altijd naar de meest fiscaalvriendelijke manier om vermogen over te hevelen naar de kinderen. De gangbare tarieven (die elk jaar worden geïndexeerd) en de belangrijkste voorwaarden zijn algemeen bekend. Maar op het gebied van fiscaalvrije schenkingen bestaan nog enkele interessante mogelijkheden waarbij veel mensen niet stilstaan. Met het einde van dit jaar in zicht breng ik in dit blog graag drie belangrijke vrijstellingen onder uw aandacht.

1. De ‘jubelton’

Sinds 2017 is het mogelijk om €100.000 belastingvrij te schenken; eenmalig per kind (of andere begunstigde) tussen de 18 en 40 jaar oud. Deze zogeheten ‘jubelton’ wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor het kalenderjaar 2020 inmiddels opgelopen tot bijna 104.000 euro. Een wijdverbreid misverstand over deze jubelton is dat uw kind het volledige bedrag zou moeten besteden aan een woning.

Van oudsher staat in de wet dat u één keer in het leven van uw kind een grote, belastingvrije én vrij te besteden schenking kunt doen. Die vrijstelling ging om 26.000 euro. Toen de jubelton in het leven werd geroepen, is besloten die vrij te besteden 26.000 euro in stand houden. Uw kind kan dat deel van die jubelton dus ook aanwenden voor, bijvoorbeeld, een bruiloft, wereldreis of iets heel anders. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust.

2. Belastingvrije schenking van het familiebedrijf

Wie een bedrijf erft of geschonken krijgt, moet daar belasting over betalen. Maar waar haalt uw kind, of andere opvolger, dat geld vandaan zonder een deel van het bedrijf te moeten verkopen? Om het bedrijf bij leven (deels) te schenken en daarbij intact te houden, kunt u een beroep doen op een vrijstelling tot 1,1 miljoen euro per bedrijf; deze regeling is dus vooral gericht op het mkb.

Een dergelijke vrijstelling zien we ook in de erfbelasting. Daarom is mijn advies voor wie niet bij leven een deel van het bedrijf schenkt, regel de bedrijfsopvolging op de juiste wijze in uw testament, zodat u die vrijstelling in de erfbelasting niet misloopt. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard wel dat het bedrijf wordt voortgezet.

3. Fiscaalvriendelijk schenken op papier

Wilt u een deel van uw vermogen schenken, maar kunt u niet bij het geld? Bijvoorbeeld omdat u in vastgoed heeft geïnvesteerd? Dan kunt u fiscaalvriendelijk schenken op papier. Dit moet wel via een notaris. Houd daarom rekening met de tijd die dit traject in beslag neemt, zeker als u dit jaar nog gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Het grote voordeel van schenken op papier is dat u een aanzienlijk deel van uw vermogen hoogstwaarschijnlijk voor de helft minder (10% in plaats van 20%) kunt laten belasten dan wanneer u niet van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Wat kunt u missen?
Als u overweegt om geld te schenken, wilt u natuurlijk wel weten wat u kunt missen. Daarom is het belangrijk eerst voor uzelf een financiële planning te maken. Vanuit die onderbouwing kunt u goed inschatten welke mogelijkheden geschikt zijn om een deel van uw vermogen te schenken. En als u in de gelegenheid bent een schenking te doen, om te beginnen de vrijgestelde 5.500 euro per kalenderjaar per kind, zou ik dat zeker niet laten. Dat geld is tenslotte allemaal belastingvrij, en ook nog eens geschonken met de bekende warme hand.

Drs. Karin van der Hoeven RB
Belastingadviseur

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk te schenken? Bel of mail mij voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.