Bedrijfswaardering als basis voor onderhandelingen

Een uitdagend traject met een succesvolle ‘closing’. Daar gaan wij voor! Wanneer ondernemers met elkaar in contact zijn over een mogelijke overname, dan komen wij graag in gesprek. Condor Testgewichten is reeds Condor Testgewichtenlange tijd klant van ons kantoor. En als betrokken adviseur waren wij op de hoogte van de ontwikkelingen en de wensen van onze cliënt en hebben samen gezocht naar de meest geschikte koper, een bekende binnen ons netwerk.

Vol overtuiging het overnametraject gestart

Wij hebben voor een goede begeleiding van de verkoop een aantal maanden uitgetrokken en zijn vol overtuiging het traject van overname gestart. Met de bedrijfswaardering als basis voor de onderhandelingen. Vlak voor de zomerperiode, begin juli, is een succesvolle ‘closing’ gerealiseerd.

“De begeleiding van VDVDG heeft ervoor gezorgd dat de verkoop voor beide partijen op een prettige manier is verlopen. En ondertussen hebben onze klanten er eigenlijk niets van gemerkt, ‘business-as-usual’ “, aldus Jan Moerkerken en Wim Swart.

Een waardering biedt u

De waardebepaling van een bedrijf biedt een goede richtlijn o.a. bij de verkoop van de onderneming. Het is ook een tijdsintensief traject. Bij een waardebepaling wordt het verleden geanalyseerd en een inschatting gegeven over toekomstige cashflows. Met een onjuiste waardering loopt u het risico te weinig voor uw bedrijf te ontvangen. Het gebruik van de juiste methode (situatie afhankelijk) is leidend.

Een waardering van uw bedrijf biedt:

  • zicht op potentiële verkoopprijs in de huidige markt,
  • inzicht in waarde bepalende factoren (‘value drivers’),
  • inzicht in de toekomstige cashflows.

Wat is het goede moment voor u om een bedrijfswaardering uit te laten voeren? Onze corporate finance adviseur Aldwin Heijns vertelt u graag meer. Lees alvast over de mogelijke aanleidingen en download ons artikel of neem direct contact op via 071 409 04 09 of aheijns@vdvdg-cf.nl.