Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen om bedrijven aan te moedigen te investeren. Hiervoor wordt de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geïntroduceerd.

 

Door middel van de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag kan over het meerdere 1,8% worden verrekend. De verrekening met de loonheffing betekent dat ook verliesgevende bedrijven er een voordeel van hebben. Nadeel is dat bedrijven die geen of weinig personeel hebben, wellicht niet het gehele voordeel kunnen verzilveren.
Oorspronkelijk waren de percentages 3% resp. 2,44%, maar met de percentages van 3,9% respectievelijk 1,8% komt de BIK nog meer ten goede aan investeringen in het mkb.

De investeringen die in aanmerking komen voor de BIK zijn dezelfde als die kwalificeren voor de gebruikelijke investeringsaftrek (KIA). Er is dus een samenloop. De BIK kan ook samenvallen met de zogeheten Milieu-investeringsaftrek of Energie-investeringsaftrek. Voor investeringen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Investeringen die in het buitenland worden aangewend komen niet in aanmerking.

De BIK geldt voor investeringen die zijn aangegaan vanaf 1 oktober 2020 en zal gelden tot en met 2022. De BIK moet via e-herkenning bij RVO worden aangevraagd. Uw adviseur kan hierbij behulpzaam zijn.

Let op
Gecontroleerd wordt of de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020, eerdere investeringen kwalificeren uitdrukkelijk niet!

 

MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen over de BIK? Bel onze fiscalist Karin van der Hoeven of mail voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.