aftellen naar jaarafsluiting 2017

Net als u zijn wij ook met het aftellen richting de jaarwisseling begonnen. Toch vragen wij graag nog even uw aandacht voor een aantal belangrijke werkgeverszaken. Zo staan er drie relevante wijzigingen op de agenda ingaande per 1 januari 2018. Laat u goed informeren! Uiteraard kunnen wij u adviseren over de stappen en de aanpak die gelden specifiek voor uw organisatie.jaar 2018

Uitbetalen van vakantiegeld over overwerk

 • Het heeft nog weinig aandacht gekregen in de media maar voor werkgevers waar met enige regelmaat wordt overgewerkt zal een flinke kostenverhoging in 2018 plaatsvinden. Wat wijzigt er per 1 januari 2018? Als werkgever bent u vanaf dat moment verplicht om ook vakantiegeld (minimaal 8% ) over het overwerk uit te betalen.
 • Let op: hetzelfde geldt voor overwerk dat in 2017 is verricht en dat u in 2018 wilt uitbetalen.
 • Ons advies luidt om alle overuren in de maand december zoveel mogelijk vooraf in kaart te brengen en alsnog, eventueel in een extra salarisrun, uit te betalen in 2017.

Premiekorting maakt plaats voor Loonkostenvoordelen (LKV)

 • Per 1 januari 2018 komt de premiekorting voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers te vervallen en zal deze plaatsmaken voor loonkostenvoordelen (LKV).
 • De LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 6.000,– per jaar. (was € 7.000 in 2017,–)
 • Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor LKV:
 1. De werknemer moet over een doelgroepverklaring beschikken en heeft deze overlegd aan de werkgever (binnen 3 maanden na aanvang dienstverband!)
  Let op: de werknemer is niet verplicht een doelgroepverklaring aan te vragen!
 2. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen bij aanvang dienstverband (geen AOW gerechtigde)
 3. De werknemer was 6 maanden voor indiensttreding niet al eerder in dienst bij dezelfde werkgever
 4. Alle lopende premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers worden per 1 januari 2018 onder voorwaarden naar de LKV overgebracht in een overgangsregeling.

Tegemoetkoming in loonkosten in vorm van Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Graag lichten wij ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) nog een keer toe. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. U hebt recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 2. de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van € 9,66 tot en met € 12,08
 3. de werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
 4. de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

De LIV hoeft niet aangevraagd te worden maar wordt berekend op basis van de ingediende loonaangiften. Het is van belang dat u goed het aantal uren dat verloond moet worden aan ons doorgeeft, anders ontvangt u slechts een deel of helemaal geen LIV.

Wanneer ontvangt u de uitkering? Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. Het UWV berekent op basis van de ingediende loonaangiften over 2017 voor welke werknemers u recht heeft op LIV. Als dat zo is ontvangt u een eerste voorlopige berekening. Uiterlijk 31 juli 2018 ontvangt u de definitieve berekening van de hoogte van het LIV. Binnen 6 weken na ontvangst wordt de LVI aan u betaald.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met ons team Werkgeverszaken 071 409 04 09!
Geen vragen? Dan wensen wij u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Graag wijzen wij u nog wel even op de mogelijkheid één van onze masterclasses bij te wonen aan het begin van het nieuwe jaar. Eén van de onderwerpen is employer branding. Lees meer: www.vdvdg.nl/nieuwjaar. U bent van harte welkom.

 

Heidi Hamelinck, hhamelinck@vdvdg.nl | 071 409 04 09