nieuwjaar

Wij wensen u een mooi ondernemend jaar toe.

Wij dragen graag ons steentje bij aan een goede en inspirerende start van 2019. Hoe wij dat doen? Dat leest u hier.

OPM_Nieuwjaarsgroet_2018_VDVDG_eHeaderNaast alle dagelijkse uitdagingen die het ondernemerschap met zich meebrengt zijn er ook een aantal trends waar u zeker in meer of mindere mate ook mee te maken heeft. Maar waarvoor u misschien nog niet de tijd heeft gevonden om meer aandacht aan te geven. Wij hebben drie ondernemers gevraagd om hun kennis en ervaring met u te delen. Zij verzorgen alle drie een eigen masterclass. U bent van harte welkom! Meld u aan voor dé frisse start waar u op dit moment de grootste uitdaging in ziet.

Programma

 

Het beste kanaal om onze doelgroep beter te begrijpen en te bereiken

“Vandaag heet het nog Social Selling, maar in de nabije toekomst zal het simpelweg onderdeel zijn van de standaard Sales & Marketing activiteiten. In een samenleving die toenemend digitaliseert zijn Social Media platformen in toenemende mate het beste kanaal om onze doelgroep beter te begrijpen en te bereiken. Facebook, Instagram, Indeed, Glassdoor, Twitter allemaal hebben ze functie en een plek, maar met Stip op 1 staat LinkedIn, het Professionele Social Medium van het moment en naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval ook het komende decennium. Tijdens deze masterclass krijg je inzicht in hoe LinkedIn elk bedrijf kan helpen kosten te besparen voor recruitment, employer branding en marketing en leads, conversie en omzet kan stuwen mits het actief en bewust wordt ingezet.”

Een echte aanrader deze masterclass van Aragorn Meulendijks, Connectfirst.

 • Datum: donderdag 21 februari – Deze masterclass heeft reeds plaatsgevonden! Heeft u toch interesse in het onderwerp, laat het ons weten. – 
 • Aanvang: 11.00 uur (duur 3 uur incl. lunch)
 • Locatie: Van Duyn Van der Geer, Jonckerweg 20 in Noordwijk

Aanmelden

 

Stap in de wereld van de smartphone fotografie 

Bijna iedereen is in het bezit van een Smartphone en maakt daarmee foto’s. Ook bijna iedereen maakt gebruik van minimaal één social media platform. De kunst is hoe je deze het beste kunt combineren en kunt gebruiken, juist ook zakelijk! Nico Brons geeft ons graag een kijkje in de wereld van de smartphone fotografie. Foto’s worden niet alleen gemaakt met de smartphone of Ipad maar ook rechtstreeks bewerkt. Hoe? Er wordt gewerkt met handige apps die een verrassende kijk geven op wat beeldbewerking kan doen. Voorkennis voor de workshop is niet nodig. Enthousiasme en open staan voor het creatieve proces wel.

Uitdagend deze masterclass van Nico Brons, Fotogram.

 • Datum: donderdag 14 maart – Deze masterclass heeft reeds plaatsgevonden! Heeft u toch interesse in het onderwerp, laat het ons weten. – 
 • Aanvang: 11.00 uur (duur 3 uur incl. lunch)
 • Locatie: Van Duyn Van der Geer, Jonckerweg 20 in Noordwijk

Aanmelden

Het arbeidsrecht rond de zieke werknemer

Helaas krijgt elke ondernemer in mindere of meerdere mate te maken met zieke werknemers. Belangrijkste is dat u daarop bent voorbereid. Tijdens deze masterclass van mr. Jeffrey Kenens en mr. René Nieuwmans van TeekensKarsten advocaten notarissen wordt u volledig bijgepraat en krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat is een deugdelijk verbetertraject?
 • Wat zijn de (financiële) risico’s van het ontbreken van dossieropbouw?
 • Wordt ontslag na inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt en balans makkelijker?
 • Hoe ver reikt mijn herplaatsingsinspanning als werkgever?
 • Betaalt UWV straks de transitievergoeding terug in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid? En aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?
 • Wat is het verschil tussen de transitievergoeding en de billijke vergoeding?
 • Kan ik een zieke werknemer ontslaan?

De masterclass bestaat uit twee delen:

1.Dossieropbouw en disfunctioneren (1 uur)

We bespreken onderwerpen als:

 • disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar handelen;
 • overige ontslaggronden;
 • wat is een deugdelijk verbetertraject?;
 • herplaatsing;
 • beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, ontbinding door de kantonrechter, ontslag op staande voet;
 • vergoedingen: transitievergoeding en de billijke vergoeding;
 • gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.

2.De zieke werknemer en ontslag (1 uur)

Speciale aandacht voor onderwerpen:

 • het functioneren van de zieke werknemer (Wet verbetering poortwachter, situatieve arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling, sancties, passende
  arbeid);
 • opzegverbod;
 • ontslagroute UWV: bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid (inclusief vergoedingen);
 • de vaststellingsovereenkomst.

Meld u aan voor deze waardevolle masterclass!

 • Datum: donderdag 4 april (nog enkele plekken vrij!)
 • Aanvang: 15.00 uur
 • Locatie: Van Duyn Van der Geer, Jonckerweg 20 in Noordwijk

Aanmelden

 

Een concrete casus: meetbare resultaten uit uw marketingactiviteiten

Aan de hand van een case laat Laurens Westerhuis van Headcore concreet zien wat u met online marketing kunt bereiken. Het bedrijf in de case heeft 2 verdienmodellen: verkoop van producten (losse verkoop) en een service/onderhoud afdeling (doorlopende dienstverlening). Deze case biedt voor veel bedrijven dus raakvlakken. Omdat het een partnerbedrijf van Headcore is, kunnen we concrete cijfers laten zien.

Wat er wordt behandeld:

 1. Hoe zijn we begonnen?
  Wat hebben we gedaan en hoe hebben we resultaat gemeten zodat we de online business case hebben kunnen valideren.
 2. Hoe gaat u verder na validatie?
  Hoe hebben we de business case uitgebreid naar een modus van structurele online groei? Hoe zorgt u dat u het overzicht houdt en resultaatgericht te werk gaat.
 3. Wat is er nog meer mogelijk?

De case is B2B, maar uiteraard kunnen ook vragen uit een B2C situatie worden behandeld. Headcore heeft ook ervaring met B2C klanten waar een vergelijkbare werkwijze relevant is.

Dit is de tweede keer dat wij Laurens uitnodigen. Zijn masterclass vorig jaar is erg positief gewaardeerd door de deelnemers!

 • Datum: donderdag 11 april
 • Aanvang: 11 uur (duur ca. 3 uur incl. lunch)
 • Locatie: Van Duyn Van der Geer, Jonckerweg 20 in Noordwijk

Aanmelden

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u direct aanmelden voor één of meerdere masterclasses? Stuur dan een e-mail aan Manon van der Woude via mvanderwoude@vdvdg.nl of bel 071 409 04 09.