Karin van der Hoeven

Karin is een ervaren Belastingadviseur en met haar specialisme als geregistreerd Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) voegt zij nieuwe kennis toe aan ons fiscale team. Echtscheiden is op meerdere vlakken een complexe aangelegenheid. Zij ziet een duidelijke toegevoegde waarde in de rol van een fiscaal adviseur tijdens dit proces. Zo houdt zij zich bezig met de berekening van de draagkracht voor alimentatie en vermogensverdeling. Maar adviseert zij ook over wat te doen met de eigen woning en verdeling van het pensioen.

Karin vindt haar werk uitdagend. Met name het vertalen van fiscale vraagstukken naar bruikbare oplossingen en de grote variatie hierin (van echtscheidingen tot personeelsbeloningen en van nalatenschappen tot financiële planningen) spreken haar aan. “Door de diversiteit leer je iedere dag ook zelf weer iets nieuws, geen enkele dag is hetzelfde.”

Naast haar activiteiten voor Van Duyn Van der Geer is Karin werkzaam als fiscaal redacteur van diverse publicaties en handboeken. Een thema waar zij veel over schrijft zijn de loonheffingen.